Tarvitsetko apua avioehdon tekemisessä?

Klikkaa itsesi palveluun
Avioehtosopimus.fi

painike

Avio-oikeudesta säädetään avioliittolaissa. Suomen lain mukaan aviopuolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen, ellei muuta ole määrätty. Avio-oikeus toisen aviopuolison omaisuuteen tarkoittaa sitä, että omaisuuden jako- tai ositustilanteessa aviopuolisoiden omaisuus jaetaan puoliksi kummallekin.

Aviopuolisot voivat avioehtosopimuksen tekemällä poiketa tästä pääsääntöisestä periaatteesta. Avioehtosopimus voidaan tehdä ennen avioliittoa tai avioliiton aikana. Avio-oikeus puolison tai puolisoiden omaisuuteen voidaan siis perustaa tai poistaa sopimusteitse tekemällä avioehtosopimus.

Avioehtosopimus tulee laatia kirjallisesti. Lisäksi asiakirja tulee allekirjoittaa, rekisteröidä, päivätä sekä kahden esteettömän todistajan todistaa oikeaksi. Tarvittaessa kauttamme saa tilattua avioehtosopimuksen myös toiselle kielelle käännettynä erikseen sovitusti.

Lue lisää>>

 

Avioehtosopimuksella ei voida sopia omaisuuden jaosta kuolemantapauksen varalle, vaan tätä tarkoitusta varten tulee laatia erikseen testamentti.

Nämä sivut on tarkoitettu ainoastaan tiedottamiseen. Sivuilla esitettävät tiedot eivät muodosta oikeudellisia tai muitakaan neuvoja eikä niitä tule pitää neuvoina. Emme vastaa toimenpiteistä, joihin on ryhdytty näiden sivujen sisältämien tietojen nojalla. Asianajajavastuun edellyttämä toimeksianto edellyttää sopimusta asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä.

Asiakirjatilauksessa käytetään salattua yhteyttä.